פעילות החנות ב 18 באפריל / Atividade de loja no dia 18 de abril / Shop activity on April 18

important message ! The store will close on Thursday, April 18 at 14:00 Until after Passover. Happy holiday . ============================================ Mensagem importante! A loja fechará na
Read More
פעילות החנות ב 18 באפריל / Atividade de loja no dia 18 de abril / Shop activity on April 18

Important message! / Mensagem importante!

Important message! These days, we are purchasing kosher products for Passover. You can see the list of products in the store website
Read More
Important message! / Mensagem importante!

Special Notice – Until further notice, we do not make deliveries ! Status change, with appropriate notification.

Read More
Special Notice – Until further notice, we do not make deliveries ! Status change, with appropriate notification.

Paid parking in front of the store

Read More
Paid parking in front of the store

Opening Hours / Horario

Read More
Opening Hours / Horario

We offer fresh pastries – challah for Shabat , Personal challah, long rolls – pre order

Read More
We offer fresh pastries – challah for Shabat , Personal challah, long rolls  – pre order

ברוכים הבאים / WELCOME /BEM VINDO

פתחנו   we are open   nós estamos abertos           
Read More
ברוכים הבאים / WELCOME /BEM VINDO

Jewish communuty recognized for more than 100 years

In Lisbon, anyone who goes up the Rua Alexandre Herculano towards Largo do Rato can barely notice that no. 59
Read More
Jewish communuty recognized for more than 100 years

הקהילה היהודית של ליסבון

הקהילה היהודית הנוכחית של ליסבון, מקורה בקבוצות של יהודים ספרדים שהתיישבו בפורטוגל בתחילת המאה ה 19  הם היו בעיקר סוחרים 
Read More
הקהילה היהודית של ליסבון

The Lisbon Jewish Community

The present Jewish community of Lisbon has its origin in the groups of Sephardic Jews who settled in Portugal at
Read More
The Lisbon Jewish Community

Categories